PAPAVER prourou@gmail.com
+420 602 532 319

Pracuje v laboratoři archeobotaniky a paleoekologie PřF JU. Zabývá se vývojem vegetace a krajiny a to především na základě antrakologické, xylotomické a makrozbytkové analýzy. Pozornost věnuje také projevům požárových událostí v přirozených profilech. Dalším oborem jeho zajmu je ekologie rostlinných společenstev a ochrana biodiverzity.