EN CZ

O laboratoři

Laboratoř archeobotaniky a paleoekologie (LAPE) je specializované univerzitní pracoviště, ustavené v září 2002 na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích jako součást katedry botaniky. Od roku 2014 je LAPE samostatnou organizační jednotkou fakulty, spojenou s katedrou botaniky pedagogicky.

Hlavním smyslem a náplní činnosti členů LAPE je základní výzkum v oblasti bioarcheologie a paleoekologie. Do těchto oblastí patří především archeobotanika, archeozoologie, ale i řada dalších specializací, zkoumajících interakci člověka a přírody v minulosti. V prostředí laboratoře vznikají bakalářské, magisterské a doktorské práce především v oboru botanika, zoologie a environmentální archeologie. V posledně jmenovaném oboru laboratoř úzce spolupracuje s Archeologickým ústavem Filozofické fakulty Jihočeské univerzity. Činnost LAPE zahrnuje výzkum jak na území České republiky, tak na řadě míst v zahraničí. LAPE také poskytuje řadu služeb archeologickým a jiným pracovištím. Vedle konzultací, týkajících se užití přírodovědných metod v archeologii, jsou to především analýzy v řadě bioarcheologických specializací. LAPE se podílí na vydávání mezinárodního časopisu Interdisciplinaria Archaeologica, Natural Sciences in Archaeology (IANSA).

Mgr. Ivana Pravcová

od 2018

Doktorské studium archeologie na FF JU v Českých Budějovicích, téma dizertační práce: Vesnická sídla a plužiny na území České republiky jako transformační fenomén krajiny. Pohled environmentální archeologie a paleoekologie. Školitel: doc. PhDr. Jaromír Beneš, Ph.D., konzultant: Mgr. Petra Marešová (Houfková)

2015–2018

Magisterské studium archeologie na FF JU v Českých Budějovicích, téma diplomová práce: Požárové aktivity vrcholových partií Krušných hor s důrazem na období středověku. Školitel: doc. PhDr. Jaromír Beneš, Ph.D., konzultant: Mgr. Petra Marešová (Houfková)

2011–2015

Bakalářské studium archeologie na FF JU v Českých Budějovicích, bakalářská práce: Nedestruktivní archeologie na objektech historického hrdelního práva v jižních Čechách. Školitel: prof. PhDr. Rudolf Krajíc, CSc.

Zahraniční studijní pobyty a stáže

Únor–duben 2019

Praktická pracovní stáž Erasmus+, Institut des Sciences de l’Evolution de Montpellier (Francie), školitelka Dr. Ilham Bentaleb a Dr. Walter Finsinger

Obor vědeckého zájmu

Environmentální archeologie se zaměřením na středověk a novověk, palynologie, archeologie plužinových systémů

Účast na projektech

 • od 2018 NAKI II – DG18P02OVV060 Identifikace a ochrana dochovaných pozůstatků historických plužin (řešitel: ČZU Praha)

Publikace

 • PRAVCOVÁ, I., BENEŠ, J., TRPÁKOVÁ, I., BUMERL, J., KOMÁRKOVÁ, V., MAJEROVIČOVÁ, T., HRABÁKOVÁ, L., JANEČKOVÁ, K., 2020: Landscape Transformed: Archaeological, Historical and Environmental Dating of Valštejn Plužina Field System, Czech Republic, Interdisciplinaria Archaeologica, submitováno.
 • PRAVCOVÁ, I., BENEŠ, J., KOTTOVÁ, B., BUMERL, J., MAJEROVIČOVÁ, T., JANEČKOVÁ, K., 2020: Archeologický výzkum plužin a zemědělských teras jako fenoménu historické krajiny České republiky, Archaeologia Historica, submitováno.
 • HOUFKOVÁ, P., HORÁK, J., POKORNÁ, A., BEŠTA, T., PRAVCOVÁ, I., NOVÁK, J., KLÍR, T., 2019: The dynamics of a non-forested area in the Ore Mts.: The effect of a short-lived medieval village on the local environment. Vegetation History and Archaeobotany, 28, 607–621. 

Účast na konferencích:

 • 2020: 16. Conference of Environmental Archaeology, Praha – příspěvek

PRAVCOVÁ, I., BENEŠ, J., KOTTOVÁ, B., BUMERL, J., MAJEROVIČOVÁ, T., JANEČKOVÁ, K.: Archaeological research of pluzina field systems as a phenomenon of historical landscape of the Czech Republic 

 • 2019: 18th Conference of the International Workgroup for Palaeoethnobotany, Lecce, Itálie – poster: PRAVCOVÁ, I., HOUFKOVÁ, P., HORÁK, J., POKORNÁ, A., BEŠTA, T., NOVÁK, J., KLÍR, T.: The dynamics of a non-forested area in the Ore Mts.: The effect of a short-lived medieval village on the local environment. 
 • 2018: 50. mezinárodní konference archeologie středověku, Valtice – poster:  

JANEČKOVÁ, K., SKLENIČKA, P., BENEŠ, J., BUMERL, J., MAJEROVIČOVÁ, T., PRAVCOVÁ, I., HOUFKOVÁ-MAREŠOVÁ, P.: Identifikace a ochrana dochovaných pozůstatků historických plužin (Projekt NAKI II 2018–2023) 

 • 2018: 50. mezinárodní konference archeologie středověku, Valtice – příspěvek:  

PRAVCOVÁ, I., HOUFKOVÁ, P., HORÁK, J., POKORNÁ, A., BEŠTA, T., NOVÁK, J., KLÍR, T.: Zaniklá středověká vesnice Spindelbach a požárové aktivity  

 • 2018: Mezinárodní 14. konference environmentální archeologie v Modeně (Itálie) – poster:  

PRAVCOVÁ, I., HOUFKOVÁ, P., HORÁK, J., POKORNÁ, A., BEŠTA, T., NOVÁK, J., KLÍR, T.: The dynamics of non-forested area in Ore Mts.: An effect of a short-lived medieval village on local environment 

 • 2017: 13. konference environmentální archeologie v Nitře – příspěvek:  

PRAVCOVÁ, I.: Antropogenní požárová aktivita evropských hor s příkladem zaniklé středověké vesnice Spindelbach v Krušných horách 

Kde nás najdete?

Laboratoř archeobotaniky a paleoekologie

 • Přírodovědecká fakulta,
 • Jihočeská univerzita
 • Na Zlaté stoce 3
 • 370 05 České Budějovice

             

            

             GOOGLE maps

 

Kontakt

+420 38 903 6306
+420 38 903 6308

© 2013 LAPE   |   Administrace