EN CZ

O laboratoři

Laboratoř archeobotaniky a paleoekologie (LAPE) je specializované univerzitní pracoviště, ustavené v září 2002 na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích jako součást katedry botaniky. Od roku 2014 je LAPE samostatnou organizační jednotkou fakulty, spojenou s katedrou botaniky pedagogicky.

Hlavním smyslem a náplní činnosti členů LAPE je základní výzkum v oblasti bioarcheologie a paleoekologie. Do těchto oblastí patří především archeobotanika, archeozoologie, ale i řada dalších specializací, zkoumajících interakci člověka a přírody v minulosti. V prostředí laboratoře vznikají bakalářské, magisterské a doktorské práce především v oboru botanika, zoologie a environmentální archeologie. V posledně jmenovaném oboru laboratoř úzce spolupracuje s Archeologickým ústavem Filozofické fakulty Jihočeské univerzity. Činnost LAPE zahrnuje výzkum jak na území České republiky, tak na řadě míst v zahraničí. LAPE také poskytuje řadu služeb archeologickým a jiným pracovištím. Vedle konzultací, týkajících se užití přírodovědných metod v archeologii, jsou to především analýzy v řadě bioarcheologických specializací. LAPE se podílí na vydávání mezinárodního časopisu Interdisciplinaria Archaeologica, Natural Sciences in Archaeology (IANSA).

IZRAEL: Archeologie, historie, příroda

Přednáška skupiny pracovníků Centra Papaver, která v březnu absolvovala stáž v Izraeli na univerzitě Bar Ilan v Ramat Gánu, se bude konat na tradičním místě na ARU FF JU ve čtvrtek 23. 4. 2015 v posluchárně S1. O čem přednáška bude? Většinu času jsme v Izraeli věnovali těm nejvýznamnějším archeologickým, historickým a přírodním památkám a přírodním lokalitám, jako jsou Jeruzalem, Jericho, křižácké hradům, lokalitám v Galilei nebo jeskyním v oblasti Mount Karmel. Tam, kde jsme mohli, jsme botanizovali a archeologizovali. Dojem ze země? Velmi pestrá, zastihli jsme ji v plném jarním květu. JB

<< Zpět na předchozí stránku

Kde nás najdete?

Laboratoř archeobotaniky a paleoekologie

  • Přírodovědecká fakulta,
  • Jihočeská univerzita
  • Na Zlaté stoce 3
  • 370 05 České Budějovice

             

            

             GOOGLE maps

 

Kontakt

+420 38 903 6306
+420 38 903 6308

© 2013 LAPE   |   Administrace