EN CZ

O laboratoři

Laboratoř archeobotaniky a paleoekologie (LAPE) je specializované univerzitní pracoviště, ustavené v září 2002 na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích jako součást katedry botaniky. Od roku 2014 je LAPE samostatnou organizační jednotkou fakulty, spojenou s katedrou botaniky pedagogicky.

Hlavním smyslem a náplní činnosti členů LAPE je základní výzkum v oblasti bioarcheologie a paleoekologie. Do těchto oblastí patří především archeobotanika, archeozoologie, ale i řada dalších specializací, zkoumajících interakci člověka a přírody v minulosti. V prostředí laboratoře vznikají bakalářské, magisterské a doktorské práce především v oboru botanika, zoologie a environmentální archeologie. V posledně jmenovaném oboru laboratoř úzce spolupracuje s Archeologickým ústavem Filozofické fakulty Jihočeské univerzity. Činnost LAPE zahrnuje výzkum jak na území České republiky, tak na řadě míst v zahraničí. LAPE také poskytuje řadu služeb archeologickým a jiným pracovištím. Vedle konzultací, týkajících se užití přírodovědných metod v archeologii, jsou to především analýzy v řadě bioarcheologických specializací. LAPE se podílí na vydávání mezinárodního časopisu Interdisciplinaria Archaeologica, Natural Sciences in Archaeology (IANSA).

 • Specializace a projekty:

  Environmentální archeologie, Afrika
 • email:tmajerovicova@gmail.com
 • telefon:+420 389 036 310

Mgr. Tereza Majerovičová

od 2018

Doktorské studium archeologie na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Dizertační práce: Etnoarcheologie zemědělců jihovýchodního Senegalu. Zaniklé a živé vesnice v oblasti národního parku Niokolo-Koba; školitel: doc. PhDr. Jaromír Beneš, Ph.D., konzultant: prof. RNDr. Pavla Hejcmanová, Ph.D., doc. PhDr. Ladislav Šmejda, Ph.D.

2015–2018

Magisterské studium archeologie na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Diplomová práce: Domy jižního Balkánu v neolitu, jejich vzhled, funkce a sociálně-antropologický význam; školitel: doc. PhDr. Jaromír Beneš, Ph.D.

2011–2015

Bakalářské studium historie-archeologie na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Bakalářská práce: Neolitický dům na Balkáně – geneze a etnoarcheologické studium; školitel: školitel: doc. PhDr. Jaromír Beneš, Ph.D.

Zahraniční studijní pobyty a stáže

leden–březen 2019

Université de Montpellier, France, Institut des Sciences de l’Evolution de Montpellier, školitelka: Dr. Ilham Bentaleb

Obor vědeckého zájmu

Archeologie a etnoarcheologie vesnic jihovýchodního Senegalu, archeologie neolitických sídlišť na Balkáně a geneze neolitického domu

Účast na projektech

 • 2018 – 2022 NAKI II (DG18P02OVV060) Identifikace a ochrana dochovaných pozůstatků historických plužin
 • 2019 – 2020 GA JU (131/2019/H), Etnoarcheologie zemědělců jihovýchodního Senegalu. Zaniklé a živé vesnice v oblasti národního parku Niokolo-Koba
 • 2019 Archeobotanická letní škola: Ohrid, Senerní Makedonie
 • 2016 – 2018 Archeobotanická letní škola: Vrbjanska Čuka, Severní Makedonie
 • 2017 Záchranný archeologický výzkum Přerov/Předmostí: výzkum neolitického domu a jeho archeobotanické vzorkování

Publikace

 • Beneš, J., Naumov, G., Majerovičová, T., Budilová, K., Bumerl, J., Komárková, V., Kovárník, J., Vychronová, M., Juřičková, L. 2018. An Archaeobotanical Onsite Approach to the Neolithic Settlements in Southern Regions of the Balkans: The Case of Vrbjanska Čuka, a Tell Site in Pelagonia, Republic of Macedonia, Interdisciplinaria Archaeologica 9.2., 121–145.DOI: 10.24916/iansa.2018.2.1
 • BENEŠ, J., NAUMOV, G., MAJEROVIČOVÁ, T., BUDILOVÁ, K. a kol., 2018. Onsite Bioarcheological Knowledge of the Neolithic settlements in the Balkans: The case of Vrbjanska Čuka, a tell-site in Pelagonia, Republik of Macedonia. In. A. Florenzano, M.C. Montecchi, R. Rinaldi (eds.) Humans and Environmental sustainability: Lessons from the past ecosystems of Europe and Northern Africa. 14th Conference of Environmental Archaeology, Modena, 91-93.
 • BENEŠ, J., NAUMOV, G., KOMÁRKOVÁ, V., MAJEROVIČOVÁ, T., a kol. 2017. Neolitický tell Vrbjanska Čuka (Makedonie): zpráva o environmentálně archeologickém výzkumu v kontextu krajiny Pelagonie. In: M. Hajnalová, N. Beljak Pažinová, Katarína Šimumková (eds.) Kniha abstraktov 13. Konferencie environmentálnej archeológie. Nitra, 14-15.
 • NAUMOV, G., MITKOSKI, A., MURGOSKI, A., BENEŠ, J., ŽIVALJEVIĆ, I., DIMITRIJEVIĆ, V., VYCHRONOVÁ, M., MAJEROVIČOVÁ, T. 2018. Istražuvanje na lokalitetot Vrbjanska Čuka vo 2017 godina / Research of the Vrbjanska Čuka site in 2017
 • BENEŠ, J. a MAJEROVIČOVÁ, T., 2017. Book review: The Oxford Handbook of Neolithic Europe. Chris Fowler, Jan Harding and Daniela Hofmann (Eds.). Interdisciplinaria Archaeologica 8.2, 169-172.

Účast na konferencích:

 • 6/2019 Lecce, Itálie: „18th Conference of the International Workgroup for /alaeoethnogrpahy“: MAJEROVIČOVÁ, T., BENEŠ, J., NOVÁK, J., BUMERL, J., HEJCMANOVÁ, P., MANKA, I., DEME, A. 2019. Sacred trees: a ritual and profane relation between tree and village in Niokolo-Koba National Park, Senegal (poster).
 • 2/2018 Modena, Itálie: „14th Conference of Environmental Archaeology 2018“
 • 11/2017 Skopje, Makedonie: „ The Neolithic in Macedonia II“
 • 2/2017 Nitra, Slovensko: 13. konferencia environmentálnej archeológie
 • 12/2016 Skopje, Makedonie: „The Neolithic in Macedonia I“

Kde nás najdete?

Laboratoř archeobotaniky a paleoekologie

 • Přírodovědecká fakulta,
 • Jihočeská univerzita
 • Na Zlaté stoce 3
 • 370 05 České Budějovice

             

            

             GOOGLE maps

 

Kontakt

+420 38 903 6306
+420 38 903 6308

© 2013 LAPE   |   Administrace