Makrozbytková analýza k.kodydkova@seznam.cz
+420 389 036 308

Pracuje v Laboratoři archeobotaniky paleoekologie. Zajímá se o analýzu rostlinných makrozbytků ze středověkých a raně novověkých sedimentů, převážně studní a odpadních jímek. V rámci projektu Papaver spolupracuje na dvou italských archeologických výzkumech.

Mimo archeobotaniku vystudovala i učitelství biologie pro střední školy.