EN CZ

O laboratoři

Laboratoř archeobotaniky a paleoekologie (LAPE) je specializované univerzitní pracoviště, ustavené v září 2002 na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích jako součást katedry botaniky. Od roku 2014 je LAPE samostatnou organizační jednotkou fakulty, spojenou s katedrou botaniky pedagogicky.

Hlavním smyslem a náplní činnosti členů LAPE je základní výzkum v oblasti bioarcheologie a paleoekologie. Do těchto oblastí patří především archeobotanika, archeozoologie, ale i řada dalších specializací, zkoumajících interakci člověka a přírody v minulosti. V prostředí laboratoře vznikají bakalářské, magisterské a doktorské práce především v oboru botanika, zoologie a environmentální archeologie. V posledně jmenovaném oboru laboratoř úzce spolupracuje s Archeologickým ústavem Filozofické fakulty Jihočeské univerzity. Činnost LAPE zahrnuje výzkum jak na území České republiky, tak na řadě míst v zahraničí. LAPE také poskytuje řadu služeb archeologickým a jiným pracovištím. Vedle konzultací, týkajících se užití přírodovědných metod v archeologii, jsou to především analýzy v řadě bioarcheologických specializací. LAPE se podílí na vydávání mezinárodního časopisu Interdisciplinaria Archaeologica, Natural Sciences in Archaeology (IANSA).

Mgr. et Mgr. Kateřina Kodýdková

Pocházím z jihočeského města Písek. Zde jsem vystudovala i místní gymnázium. Díky zájmu o přírodu jsem započala v roce 2005 bakalářské studium na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity. Spojení zájmu o rostliny a historii mě vedlo k oboru archeobotanika a specializaci na analýzu rostlinných makrozbytků především z období vrcholného středověku a raného novověku. V roce 2009 jsem obhájila bakalářskou práci „Analýza rostlinných makrozbytků ze středověkých objektů v Chrudimi“ (školitel PhDr. Jaromír Beneš), která se pak rozrostla až do podoby práce magisterské, obhájené o tři roky později. Snad díky rodinným predispozicím jsem pak v roce 2013 úspěšně dokončila další magisterské studium - Učitelství biologie pro střední školy. Nyní se věnuji doktorskému studiu, jehož tématem je analýza rostlinných makrozbytků ze středověkých a raně novověkých odpadních jímek a studní z městských jader napříč Evropou. Svým zájmům jsem tak zůstala věrná a ještě jsem je rozšířila i do oboru zoologického díky mému bulteriéřímu parťákovi jménem Vitis.

Kde nás najdete?

Laboratoř archeobotaniky a paleoekologie

  • Přírodovědecká fakulta,
  • Jihočeská univerzita
  • Na Zlaté stoce 3
  • 370 05 České Budějovice

             

            

             GOOGLE maps

 

Kontakt

+420 38 903 6306
+420 38 903 6308

© 2013 LAPE   |   Administrace