EN CZ

O laboratoři

Laboratoř archeobotaniky a paleoekologie (LAPE) je specializované univerzitní pracoviště, ustavené v září 2002 na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích jako součást katedry botaniky. Od roku 2014 je LAPE samostatnou organizační jednotkou fakulty, spojenou s katedrou botaniky pedagogicky.

Hlavním smyslem a náplní činnosti členů LAPE je základní výzkum v oblasti bioarcheologie a paleoekologie. Do těchto oblastí patří především archeobotanika, archeozoologie, ale i řada dalších specializací, zkoumajících interakci člověka a přírody v minulosti. V prostředí laboratoře vznikají bakalářské, magisterské a doktorské práce především v oboru botanika, zoologie a environmentální archeologie. V posledně jmenovaném oboru laboratoř úzce spolupracuje s Archeologickým ústavem Filozofické fakulty Jihočeské univerzity. Činnost LAPE zahrnuje výzkum jak na území České republiky, tak na řadě míst v zahraničí. LAPE také poskytuje řadu služeb archeologickým a jiným pracovištím. Vedle konzultací, týkajících se užití přírodovědných metod v archeologii, jsou to především analýzy v řadě bioarcheologických specializací. LAPE se podílí na vydávání mezinárodního časopisu Interdisciplinaria Archaeologica, Natural Sciences in Archaeology (IANSA).

Mgr. Ladislav Varadzin, Ph.D.(* 1977 v Chebu)

Mgr. Ladislav Varadzin, Ph.D., (born in 1977 in Cheb) graduated in Egyptology and Prehistoric and Medieval Archaeology at the Faculty of Arts, Charles University in Prague (2002) where he was granted the title of Ph.D. in 2010. Since 2002, he has been working in the Institute of Archaeology of the Academy of Sciences of the Czech Republic in Prague where he has been specialising in the archaeology of Early Middle Ages. Asan external collaborator of the Czech Institute of Egyptology (Faculty of Arts, Charles University in Prague) he has been acting as Field Director in the area of the Sixth Nile Cataract and has been participating in the exploration of the Old Kingdom necropolis at Abusir in Egypt. He has directed dozens of archaeological excavations at sites in the Czech Republic, the Sudan and Egypt and has published a number of articles andstudiesVýběr z bibliografie

2012

2011

  • (+ H. Vymazalová) Description of the structures in stratigraphic order, in: Vymazalová, H. et al. Abusir XXII: The tomb of Kaiemtjenenet (AS 38) and the surrounding structures. Praha, 9–54.
  • (+ H. Vymazalová) History and dating of the site, in: Vymazalová, H. et al. Abusir XXII: The tomb of Kaiemtjenenet (AS 38) and the surrounding structures. Praha, 173–180.
  • The Development of Přemyslid Domain h3holds in the Heart of Bohemia (A Contribution to the Discussion) . In: J. Macháček – Š. Ungermann Hrsg., Frühgeschichtliche Zentralorte in Mitteleuropa, Studien zur Archäologie Europas 14. Bonn, 2011, 405-410.

2010

2009

  • Bazilika sv. Vavřince na Vyšehradě. Zhodnocení dosavadních archeologických výzkumů v bazilice a jejím okolí – The basilica of st. Lawrence at Vyšehrad. An evaluation of existing archeological excavations at the basilica and surroundig area. In: B. Nechvátal ed., Rotunda sv. Martina a bazilika sv. Vavřince na Vyšehradě. Archeologický výzkum. Praha, 2009, 302-399.

2007

  • (+ I. Štefan) Počátky farní organizace v Čechách a na Moravě ve výpovědi archeologie – [ Anfänge der Pfarrorganisation in Böhmen und Mähren in der Aussage der archäologischen Quellen]. In: J. Hrdina – B. Zilynská eds., Církevní topografie a síť pražské církevní provincie v pozdním středověku, Colloquia mediaevalia Pragensia 8. Praha, 2007, 33-54.

Kde nás najdete?

Laboratoř archeobotaniky a paleoekologie

  • Přírodovědecká fakulta,
  • Jihočeská univerzita
  • Na Zlaté stoce 3
  • 370 05 České Budějovice

             

            

             GOOGLE maps

 

Kontakt

+420 38 903 6306
+420 38 903 6308

© 2013 LAPE   |   Administrace