EN CZ

O laboratoři

Laboratoř archeobotaniky a paleoekologie (LAPE) je specializované univerzitní pracoviště, ustavené v září 2002 na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích jako součást katedry botaniky. Od roku 2014 je LAPE samostatnou organizační jednotkou fakulty, spojenou s katedrou botaniky pedagogicky.

Hlavním smyslem a náplní činnosti členů LAPE je základní výzkum v oblasti bioarcheologie a paleoekologie. Do těchto oblastí patří především archeobotanika, archeozoologie, ale i řada dalších specializací, zkoumajících interakci člověka a přírody v minulosti. V prostředí laboratoře vznikají bakalářské, magisterské a doktorské práce především v oboru botanika, zoologie a environmentální archeologie. V posledně jmenovaném oboru laboratoř úzce spolupracuje s Archeologickým ústavem Filozofické fakulty Jihočeské univerzity. Činnost LAPE zahrnuje výzkum jak na území České republiky, tak na řadě míst v zahraničí. LAPE také poskytuje řadu služeb archeologickým a jiným pracovištím. Vedle konzultací, týkajících se užití přírodovědných metod v archeologii, jsou to především analýzy v řadě bioarcheologických specializací. LAPE se podílí na vydávání mezinárodního časopisu Interdisciplinaria Archaeologica, Natural Sciences in Archaeology (IANSA).

Mgr. Lenka Suková 

Mgr. Lenka Suková (born in 1977 in Chomutov) graduated in Egyptology and Indian Studies (specialisation in Hindi) at the Faculty of Arts, Charles University in Prague. Since 2008, she has been studying Egyptology in doctoral study programme at the same Faculty, with a dissertation project dedicated to the rock art of Northeast Africa. Between 2004 and 2006, she worked in the Náprstek Museum of Asian, African and American Cultures as the curator of the collection of the Department of Prehistory and Ancient History of Near East and North Africa. Since 2007, she has been working as a researcher in the Czech Institute of Egyptology (Faculty of Arts, Charles University in Prague) where she has been specialising in the cultural and social developments in Northeast Africa during the Early and Middle Holocene and processing and evaluating the research by the Czechoslovak Institute of Egyptology in Lower Nubia between 1961 and 1965. She has experience with fieldwork in Egypt and Libya; since 2009 she has been directing the interdisciplinary research in the area of the Sixth Nile Cataract and the Sabaloka Mountains (the Sabaloka Research Project) and taking part in exploration of the second archaeological concession of the Czech Institute of Egyptology in Sudan – the site of Usli (Northern Province).

SELECTED BIBLIOGRAPHY

 • Dospěl M., Suková L. eds. 2013: Bahriya Oasis: Recent Research into the Past of an Egyptian Oasis. Prague: Charles University in Prague ( v tisku).
 • Dospěl M., Suková L. 2013: Exploration of the El-Hayz Oasis: Issues, approaches, challenges. In: Dospěl M., Suková L. eds. Bahriya Oasis: Recent Research into the Past of an Egyptian Oasis. Prague: Charles University in Prague (v tisku).
 • Suková L. , Cílek V. 2012: The Landscape and Archaeology of Jebel Sabaloka and the Sixth Nile Cataract, Sudan. Interdisciplinaria Archaeologica – Nat. Sciences in Arch. III(2):189-201.
 • Suková L. , Varadzin L. 2012: Sabaloka Project: Exploration of Jebel Sabaloka (West Bank), 2009-2012. Sudan & Nubia 16:118-131.
 • Suková L. , Varadzin L. 2012: Výzkum pravěkého osídlení v pohoří Sabaloka v centrálním Súdánu. Pražské egyptologické studie 10:3-10.
 • Lisá L., Lisý P., Chadima M., Čejchan P., Bajer A., Cílek V., Suková L., Schnabl P. 2012: Microfacies description linked to the magnetic and non-magnetic proxy as a promising environmental tool: Case study from alluvial deposits of the Nile river. Quaternary International 266:25-33.
 • Suková L. 2011: The “Venus” of Jebel Uweinat (SE Libya). Sahara 22:117-124.
 • Lisá L., Suková L., Cílek V., Lisý P. 2011: Sabaloka a Šestý nilský katarakt. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. 59p.
 • Suková L. , Cílek L., Lisá L., Lisý P., Bushara M. 2010: Report on the geoarchaeological survey in the area of the Sixth Nile Cataract (Sabaloka). Studia Oecologica III:40-53.
 • Suková L. , Brůna V., Kroužek J., Novotný V., Kabelka P., Hegrlík J. 2010: Report on the 3D-Scanning and Photography Project, National Museum of the Sudan, Khartoum. Studia Oecologica III:26-39.
 • Suková L. , Cílek V., Lisá L., Lisý P., Bushara M. 2010: Geoarcheologický výzkum v oblasti 6. nilského kataraktu (Sabaloky) v Súdánu. Pražské egyptologické studie VII:11-15.
 • Suková L. , Lisá L. 2010: Geoarcheologický výzkum v Usli a studium skalního umění a krajiny v širším okolí Abú Hámidu. Pražské egyptologické studie VII:15-18.
 • Cílek V., Pokorný P., Suková L., Pokorná A., Sůvová Z. 2010: Člověk a písek – hledání neolitické krajiny v egyptské Západní poušti. Pražské egyptologické studie VII:37-49.
 • Suková L. 2009: Egypt darem pouště. In: Bárta M. ed. Ostrovy zapomnění: El-Héz a české výzkumy v egyptské Západní poušti, Praha: Dokořán. p 77-111.
 • Krejčí J., Suková L. eds. 2008: Kapitoly z dějin egyptské archeoastronomie. Praha: Český egyptologický ústav FF UK v Praze.
 • Suková L. 2008: Megality v egyptské Západní poušti. In: Krejčí J., Suková L. eds. 2008. Kapitoly z dějin egyptské archeoastronomie. Praha: Český egyptologický ústav FF UK v Praze. p. 1-23.
 • Suková L. 2008: Archívy a galerie Dolní Núbie. In: Pecha L. ed. Orientalia Antiqua Nova VIII. Praha: Dryada. p. 359-372.
 • Suková L. 2007: The Rock Art of Lower Nubia: Reconsidered. In: El-Sayed Abd El-Aziz Aly Youssef, ed. Bulletin of the Tethys Geological Society, Cairo, Volume 2, Cairo: Cairo University. p 23-34.
 • Suková L. 2007: Objevování Sahary. In: Dufková M. et al. Sahara: příběh Velké pouště (Katalog k výstavě). Brno: Moravské zemské muzeum. p. 24-33.
 • Suková L. 2007: Kamínky a střípky saharské mozaiky. In: Dufková M. et al. Sahara: příběh Velké pouště (Katalog k výstavě). Brno: Moravské zemské muzeum. p. 78-93.

Kde nás najdete?

Laboratoř archeobotaniky a paleoekologie

 • Přírodovědecká fakulta,
 • Jihočeská univerzita
 • Na Zlaté stoce 3
 • 370 05 České Budějovice

             

            

             GOOGLE maps

 

Kontakt

+420 38 903 6306
+420 38 903 6308

© 2013 LAPE   |   Administrace