EN CZ

O laboratoři

Laboratoř archeobotaniky a paleoekologie (LAPE) je specializované univerzitní pracoviště, ustavené v září 2002 na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích jako součást katedry botaniky. Od roku 2014 je LAPE samostatnou organizační jednotkou fakulty, spojenou s katedrou botaniky pedagogicky.

Hlavním smyslem a náplní činnosti členů LAPE je základní výzkum v oblasti bioarcheologie a paleoekologie. Do těchto oblastí patří především archeobotanika, archeozoologie, ale i řada dalších specializací, zkoumajících interakci člověka a přírody v minulosti. V prostředí laboratoře vznikají bakalářské, magisterské a doktorské práce především v oboru botanika, zoologie a environmentální archeologie. V posledně jmenovaném oboru laboratoř úzce spolupracuje s Archeologickým ústavem Filozofické fakulty Jihočeské univerzity. Činnost LAPE zahrnuje výzkum jak na území České republiky, tak na řadě míst v zahraničí. LAPE také poskytuje řadu služeb archeologickým a jiným pracovištím. Vedle konzultací, týkajících se užití přírodovědných metod v archeologii, jsou to především analýzy v řadě bioarcheologických specializací. LAPE se podílí na vydávání mezinárodního časopisu Interdisciplinaria Archaeologica, Natural Sciences in Archaeology (IANSA).

RNDr. Kamila Lencová

Education:

 • 2000-2004: Secondary Technical School for Protecting and Creating of the Environment, Veselí nad Lužnicí
 • 2004-2007: University of South Bohemia, Faculty of Biological SciencesBachelor study: Ecosystem biology –  Environmental Management
 • 2007-2010 University of South Bohemia, Faculty of Biological SciencesMaster studies: Ecosystem biology – Applied Ecology and Botany – Vegetation Ecology
 • Diploma thesis: Succession on abandonment fields: Landscape and detail view
 • Rigorous thesis: Restoration of hay meadows on ex arable land: commercial seedmixtures vs.spontaneous succesion

Work:

 • 2009-2011: Šumava National Park – Research and Conservation Division (forest-free area, vegetation ecology, botany, invasive species, agriculture in Šumava NP, conservation, environmental education)
 • 2012 - now : University of South Bohemia , Faculty of Science, Department of Botany, Restoration Ecology Group

Grants:

 • P504-10-0501 Spontaneous and assisted processes in dry grasslands restored on arable land
 • PAPAVER Centre for human and plant studies in Europe and Northern Africa in the postglacial period

I’m interested in vegetation ecology and nature conservation since my secondaryschool and this theme has become one of the most important things of my life. After studying I had been worked in Šumava National Park for two years a then a came back to University of South Bohemia, to Restoration Ecology  working group(leader is Karel Prach) at Department of Botany. Fields of our interest are man-made habitats, more or less changed or disturbed, e.g. dumps, sand pits, quarries, abandoned fields, extracted peatlands, etc.. In project Papaver we mainly focused on finding current relations diversity of flora and vegetation in a broader geographical context. We are giving a special attention to alien species, mainly archaeophytes and neophytes as a result of contemporary environmental and social changes.

Kde nás najdete?

Laboratoř archeobotaniky a paleoekologie

 • Přírodovědecká fakulta,
 • Jihočeská univerzita
 • Na Zlaté stoce 3
 • 370 05 České Budějovice

             

            

             GOOGLE maps

 

Kontakt

+420 38 903 6306
+420 38 903 6308

© 2013 LAPE   |   Administrace