Mgr. Tereza Šálková

2005 – 2008

Bakalářské studium archeologie na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích; program: Historické vědy, obor: Archeologie. Ukončeno státními závěrečnými zkouškami z historie a z archeologie. Bakalářské práce: Analýza rostlinných makrozbytků z objektů sídliště doby bronzové v Březnici, okr. Tábor; školitel PhDr. Jaromír Beneš, Ph.D.

2008-2010

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Filozofická fakulta, program: Historické vědy, obor: Archeologie, specializace: Environmentální archeologie. Ukončeno státními závěrečnými zkouškami z archeologie. Diplomová práce: Rostlinné makrozbytky ze sídliště mladší doby bronzové v Březnici.

od 2010

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta, program: botanika, specializace: archeobotanika. Disertační práce: Archeobotanická analýza rostlinných makrozbytků pravěkých a raně středověkých uloženin z jižních Čech.

od 2007

lektor na praxích prvních ročníků AU FF JU (terénní archeobotanika)

od 2008

lektor Letních archeologických škol v Netolicích

od 2012

Prácheňské muzeum v Písku - archeolog

od 2013

Jihočeská univerzita, Filozofická fakulta, Archeologický ústav - akademický pracovník

Obor vědeckého zájmu

Archeologie pravěku a středověku, analýza rostlinných makrozbytků, depoziční a postdepoziční procesy; struktura sídelních areálů, pohřební ritus.

Kde nás najdete?

Laboratoř archeobotaniky a paleoekologie

  • Katedra botaniky
  • Přírodovědecká fakulta,
  • Jihočeská univerzita
  •  
  • Na Zlaté stoce 3
  • 370 05 České Budějovice

 

Kontakt

+420 38 903 6306
+420 38 903 6308

© 2013 PAPAVER  |   Administrace