Mgr. et Mgr. Kateřina Kodýdková

Pocházím z jihočeského města Písek. Zde jsem vystudovala i místní gymnázium. Díky zájmu o přírodu jsem započala v roce 2005 bakalářské studium na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity. Spojení zájmu o rostliny a historii mě vedlo k oboru archeobotanika a specializaci na analýzu rostlinných makrozbytků především z období vrcholného středověku a raného novověku. V roce 2009 jsem obhájila bakalářskou práci „Analýza rostlinných makrozbytků ze středověkých objektů v Chrudimi“ (školitel PhDr. Jaromír Beneš), která se pak rozrostla až do podoby práce magisterské, obhájené o tři roky později. Snad díky rodinným predispozicím jsem pak v roce 2013 úspěšně dokončila další magisterské studium - Učitelství biologie pro střední školy. Nyní se věnuji doktorskému studiu, jehož tématem je analýza rostlinných makrozbytků ze středověkých a raně novověkých odpadních jímek a studní z městských jader napříč Evropou. Svým zájmům jsem tak zůstala věrná a ještě jsem je rozšířila i do oboru zoologického díky mému bulteriéřímu parťákovi jménem Vitis.

Kde nás najdete?

Laboratoř archeobotaniky a paleoekologie

  • Katedra botaniky
  • Přírodovědecká fakulta,
  • Jihočeská univerzita
  •  
  • Na Zlaté stoce 3
  • 370 05 České Budějovice

 

Kontakt

+420 38 903 6306
+420 38 903 6308

© 2013 PAPAVER  |   Administrace