Mgr. Jitka Kosňovská

1999 – 2003

Gymnázium J. A. Komenského, Nové Strašecí

2003 – 2004

Jazyková škola Lingua Viva v Praze (angličtina, španělština)

2004 – 2009

Bakalářské studium na Přírodovědecké fakultě, České Budějovice. Bakalářská práce: Analýza rostlinných makrozbytků z objektu novověké studny z Prahy-Celetné ulice a možnosti digitální fotografické dokumentace. Školitel: PhDr. Jaromír Beneš Ph.D., doc. RNDr. František Weyda, CSc.

2005 – 2006

Přerušení studia – studijní pobyt v USA

1. 12. 2009 – 15. 3. 2011

Částečně zaměstnána v laboratoři archeobotaniky a paleoekologie Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích jako odborná pracovnice a účastnice projektu vývoje archeobotanické databáze ArboDat

6/2009

Mezinárodní letní škola umění ArtCamp, PlzeňKurz digitální fotografie.

2009 – 2011

Magisterské studium na Přírodovědecké fakultě, České Budějovice. Magisterská práce: Analýza rostlinných makrozbytků z klenebního zásypu Vladislavského sálu Pražského hradu. Školitel: PhDr. Jaromír Beneš Ph.D.

od 21. 10. 2011

Doktorské studium na Přírodovědecké fakultě, České Budějovice. Diplomová práce: Archeobotanika a historická etnobotanika centrálních míst raného novověku na příkladu Pražského hradu a jeho zázemí. Školitel: PhDr. Jaromír Beneš Ph.D.

 

 

Odborná činnost- účast na konferencích, publikace

 • 31. 5. – 5. 6. 2010 15th Conference of the International Work Group for Palaeoethnobotany in Wilhelmshaven, Germany.Poster: Kosňovská J., Beneš J., Frolík J., Matiášek J. Archaeobotanical analysis of the Early Modern vault infill from Vladislav Hall, Old Royal Palace, Prague Castle, Czech Republic.
 • 9. – 10. 2. 20117 Konference environmentální archeologie, Brno.Prezentace: 1) Kosňovská J.: Původ, šíření a význam kaštanovníku jedlého (Castanea sativa).  2) Beneš J., Čulíková V., Kosňovská J., Frolík J., Matiášek J.       Luxusní rostliny na Pražském hradě v raném novověku: ohlas           Mediteránu ve střední Evropě.
 • 5. – 10. 9. 2011 Environmental Archaeology of Urban sites, GdaňskPrezentace: Kosňovská J., Beneš J., Frolík J., Matiášek J. Archaeobotanical analysis of the early modern waste-vault infill from Vladislav hall, Prague castle.
 • 2011: Kosňovská J., Houfková P., Kovář D.: Lannova třída ve světle archeobotanických analýz, Archeologické výzkumy vjižních Čechách, 24/2011, 263-280.
 • 2012 Beneš J., Čulíková V., Kosňovská J., Frolík J., Matiášek J.: Luxury Goods at Prague Castle: the Archaeobotany of Imported Useful Plants in the Early Modern Period, Interdisciplinaria Archaeologica. Natural Sciences in Archaeology
 • 2013 (in public): The origin, archaeobotany and ethnobotany of sweet chestnut (Castaneasativa Miller) in the Czech Republic, Interdisciplinaria Archaeologica. Natural Sciences in Archaeology

 

 

Kde nás najdete?

Laboratoř archeobotaniky a paleoekologie

 • Katedra botaniky
 • Přírodovědecká fakulta,
 • Jihočeská univerzita
 •  
 • Na Zlaté stoce 3
 • 370 05 České Budějovice

 

Kontakt

+420 38 903 6306
+420 38 903 6308

© 2013 PAPAVER  |   Administrace