EN CZ

O laboratoři

Laboratoř archeobotaniky a paleoekologie (LAPE) je specializované univerzitní pracoviště, ustavené v září 2002 na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích jako součást katedry botaniky. Od roku 2014 je LAPE samostatnou organizační jednotkou fakulty, spojenou s katedrou botaniky pedagogicky.

Hlavním smyslem a náplní činnosti členů LAPE je základní výzkum v oblasti bioarcheologie a paleoekologie. Do těchto oblastí patří především archeobotanika, archeozoologie, ale i řada dalších specializací, zkoumajících interakci člověka a přírody v minulosti. V prostředí laboratoře vznikají bakalářské, magisterské a doktorské práce především v oboru botanika, zoologie a environmentální archeologie. V posledně jmenovaném oboru laboratoř úzce spolupracuje s Archeologickým ústavem Filozofické fakulty Jihočeské univerzity. Činnost LAPE zahrnuje výzkum jak na území České republiky, tak na řadě míst v zahraničí. LAPE také poskytuje řadu služeb archeologickým a jiným pracovištím. Vedle konzultací, týkajících se užití přírodovědných metod v archeologii, jsou to především analýzy v řadě bioarcheologických specializací. LAPE se podílí na vydávání mezinárodního časopisu Interdisciplinaria Archaeologica, Natural Sciences in Archaeology (IANSA).

Zpráva z Letní archeologické školy Netolice

Letošní Letní archeologická škola probíhá již tradičně v Netolicích, které jsou starobylým centrem jižních Čech. Přemyslovský správní hrad zde byl založen již v průběhu 10. století a je od roku 2000 zkoumán moderními postupy archeologie. Hlavní atraktivitou je komplexní bioarcheologický výzkum pohřebiště v prostoru objeveného kostela sv. Jana Křtitele. Novinkou letošního běhu školy je spolupráce LAPE a členů Archeologického ústavu FF JU s nově vzniklým spolkem Archeopark Netolice s. o., který se stará o místní památku a její prezentaci veřejnosti. Studenti obou fakult Jihočeské univerzity se učí plánování terénních akcí, exkavační technika, logistiku, vedení dokumentace, zpracováním archeologického materiálu. Velký důraz je kladen na separaci ekofaktů – environmentálního materiálu z archeologických objektů a vrstev. V letošním běhu školy si studenti mohou vyzkoušet i rentgenový spektrometr a odběry vzorků pro geochemické analýzy.

Neméně atraktivní činnost se ale odehrává i v rožmberské oboře kolem Kratochvíle, kde archeologové a paleoekologové zkoumají zaniklý vodohospodářský systém. Všemi dostupnými technikami rekonstruují obraz a funkci krajinných prvků jedinečně dochovaného renesančního systému, jehož tvůrci se inspirovali italskou parkovou architekturou. Další činností v rámci letní školy je průzkum prostoru Linecké stezky, kde probíhá terénní dokumentace a vyhledávání dosud neznámých archeologických památek.

Jaromír Beneš
vedoucí Letní archeologické školy

<< Zpět na předchozí stránku

Kde nás najdete?

Laboratoř archeobotaniky a paleoekologie

  • Přírodovědecká fakulta,
  • Jihočeská univerzita
  • Na Zlaté stoce 3
  • 370 05 České Budějovice

             

            

             GOOGLE maps

 

Kontakt

+420 38 903 6306
+420 38 903 6308

© 2013 LAPE   |   Administrace