EN CZ

O laboratoři

Laboratoř archeobotaniky a paleoekologie (LAPE) je specializované univerzitní pracoviště, ustavené v září 2002 na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích jako součást katedry botaniky. Od roku 2014 je LAPE samostatnou organizační jednotkou fakulty, spojenou s katedrou botaniky pedagogicky.

Hlavním smyslem a náplní činnosti členů LAPE je základní výzkum v oblasti bioarcheologie a paleoekologie. Do těchto oblastí patří především archeobotanika, archeozoologie, ale i řada dalších specializací, zkoumajících interakci člověka a přírody v minulosti. V prostředí laboratoře vznikají bakalářské, magisterské a doktorské práce především v oboru botanika, zoologie a environmentální archeologie. V posledně jmenovaném oboru laboratoř úzce spolupracuje s Archeologickým ústavem Filozofické fakulty Jihočeské univerzity. Činnost LAPE zahrnuje výzkum jak na území České republiky, tak na řadě míst v zahraničí. LAPE také poskytuje řadu služeb archeologickým a jiným pracovištím. Vedle konzultací, týkajících se užití přírodovědných metod v archeologii, jsou to především analýzy v řadě bioarcheologických specializací. LAPE se podílí na vydávání mezinárodního časopisu Interdisciplinaria Archaeologica, Natural Sciences in Archaeology (IANSA).

Pyrgi a Castrum Novum 2014

Členové LAPE a katedry botaniky Přírodovědecké fakulty JU jsou již podruhé v italském Muzeu moře a starověké mořeplavby v Santa Seveře u Říma. Smyslem pobytu pod hlavičkou Centra Papaver, které sdružuje botaniky, archeobotaniky a archeology z Přírodovědecké a Filozofické fakulty Jihočeské univerzity, je prohloubit znalosti členů centra o středomořských civilizacích, zejména však o způsobech využívání užitkových i divokých rostlin. Stejně jako vloni máme k dispozici výplně objektů, které nalezl při svých výzkumech archeolog Flavio Enei. Vedle materiálů, pocházejících z podmořského výzkumu moře studujeme ve spolupráci s italským a francouzským týmem pozůstatky římského města Castrum Novum, které se nacházelo v severní části dnešního města Santa Marinella. Pozoruhodné na tomto sídlišti je jeho poloha podél starobylé římské silnice Via Aurelia, která se táhla od Říma podél mořského pobřeží až do Francie.  Ze zajímavých objektů, které vzorkujeme a studujeme, jmenujme do země zapuštěnou obří zásobnici z doby římské nebo amfory, nalezené na mořském dně. Součástí našeho pobytu jsou exkurze po kraji Lazio, které můžete sledovat na našem facebookovém profilu. (JB)

 

Klára Paclíková vzorkuje amforu z doby římské

 

Castrum Novum - Balneum (lázně). Zde taky vzorkujeme

 

<< Zpět na předchozí stránku

Kde nás najdete?

Laboratoř archeobotaniky a paleoekologie

  • Přírodovědecká fakulta,
  • Jihočeská univerzita
  • Na Zlaté stoce 3
  • 370 05 České Budějovice

             

            

             GOOGLE maps

 

Kontakt

+420 38 903 6306
+420 38 903 6308

© 2013 LAPE   |   Administrace